Connexió

Autentificació d’usuari

Per accedir al sistema podeu:

1- Introduir l’ identificador i la contrasenya, que us van assignar quan us vau registrar a través de Dominios.es.

Si us plau, introduïu-los a continuació:

Formulari d’autentificació
Ej.: AAAA0-ESNIC-F0

2- Autenticar-vos a través del DNIe o certificat.